HDLG 308B

373,000

Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
Dài Rộng Cao
0.50 0.50 1.00 Thường 8mm