HDXT 102B

252,000

Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
Dài Rộng Cao
0.60 0.60 0.30 Thường 8mm