HDLG 305B

659,000

Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
Dài Rộng Cao
0.60 0.60 2.20 Thường 8mm