HDLG 309B

413,000

Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
Dài Rộng Cao
1.00 0.50 0.50 Thường 8mm