HDLG 604B

425,000

Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
Dài Rộng Cao
0.60 0.60 1.20 Thường 8mm