HDLG 607B

1,187,000

Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
Dài Rộng Cao
1.20 1.20 2.20 Thường 8mm