Tag Archives: Màng co nhiệt cho ngành tàu thủy

Màng co nhiệt dùng trong ngành tàu thủy

Màng co nhiệt dùng trong ngành tàu thủy Một trong những ứng dụng rất hiệu quả của màng co nhiệt là đóng gói, bảo vệ tàu biển. Dù là máy bay phản lực hay siêu du thuyền, màng co nhiệt bảo vệ an toàn tuyệt đối, dù được vận chuyển bằng đường bộ, đường biển, hay…