Tag Archives: Màng co nhiệt dùng trong ngành xây dựng

Màng co nhiệt dùng trong ngành xây dựng

Màng co nhiệt dùng trong ngành xây dựng: có thể dùng hữu hiệu trong các công trình xây dựng, che chắn bụi xây dựng, bảo vệ những kết cấu xây dựng dang dở, làm tường che tạm thời, bảo vệ nội thất. Đây là vật liệu hoàn hảo, có nhiều tính năng vượt trội cho các…